ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ม.4-6
แจ้งเปิดภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
01 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ม.1-3
แจ้งเปิดภาคเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3