สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
 
 

                           สีประจำโรงเรียน
                      เขียวเหลือง