ภาพกิจกรรม
รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
ผลงานที่นำออกไปเผยเเพร่ของโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการ
ผู้เข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียวถ่ายรูปร่วมกัน
กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม รับรางวัลจาก นายอนันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,13:38   อ่าน 1226 ครั้ง