โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ภาพกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดูงาน
นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตถกรรมการศึกษา (หลักสูตรใหม่ 2558) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม "การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน"
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559  จำนวน 40 คน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2559,13:57   อ่าน 981 ครั้ง