โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ภาพกิจกรรม
ศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน เข้ามาถอดบทเรียนกับกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 27/05/62
ประชุมกัน
เดินศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,16:33   อ่าน 209 ครั้ง