โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1/ก.ค./2563
ฐานการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ฐานการกรอกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ฐานการออมทรัพย์สัจจะของโรงเรียน
ฐานการรับใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเเละประกันอุบัติเหตุ
ฐานชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง กรอกกรุฟเลือด
ฐานถ่ายรูปนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,11:32   อ่าน 35 ครั้ง