ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำพิธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวางพามพุ่ม
ผู้อำนวยการกล่าวถวายพระพร
ผู้อำนวยการกล่าวคำประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำพิธี
นักเรียนระดับชั้นม.เป็นตัวเเทนนักเรียนเขาร่วม
คณะครูพร้อมเพรียงกัน
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนดีมากค่ะ
ผู้บริหารคณะครูนักเรียนเเละผู้ปกครองร่วมกันเเสดงสัญลักษณ์ประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสฯ
ผู้บริหารคณะครูนักเรียนเเละผู้ปกครองร่วมกันเเสดงสัญลักษณ์ประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสฯ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,11:18   อ่าน 245 ครั้ง