ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือเเละฐานการเรียนรู้ต้านยาเสพติด
ฐานสร้างการรับรู้ /ความรู้เรื่องยาเสพติด/พิษภัยและผลกระทบของยาเสพติด
ฐานสร้างภูมิคุ้มกัน /ก้อนหินสะท้อนคุณค่า/Just say no
ฐานสร้างภูมิคุ้มกัน/วัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
ฐานสร้างพื้นที่่ปลอดภัย/เเสดงพลังและเจตนารมย์/ติดป้ายสติ๊กเกอร์
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,09:49   อ่าน 237 ครั้ง