ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯลฯ
นายพิภพ นาทองลาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ตอนรับคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในการดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงสู่การพัฒนาเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
13 มกราคม 2565 
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,15:56   อ่าน 427 ครั้ง