ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 398) 22 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม (อ่าน 448) 12 พ.ย. 65
งานมหกรรม ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ 1/2565 (อ่าน 518) 20 ก.ย. 65
ทำเเผนปฏิบัติราชการ (อ่าน 520) 20 ก.ย. 65
คณะศึกษาดูงานจากธรรมศาสตร์ฯ (อ่าน 544) 20 ก.ย. 65
นายศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตราด พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ พบปะพูดคุยกับโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศของโรงเรียน โดยมี นายสมเกียรติ แซ่เต็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ (อ่าน 377) 20 ก.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม (อ่าน 350) 20 ก.ย. 65
สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64(1) (อ่าน 4312) 10 ก.พ. 64
สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 64 (อ่าน 4276) 10 ก.พ. 64