โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ   ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีกับผู้อำนวยการและคุณครูคนเก่งของเรา
ผู้อำนวยการและครู
ผอ.ประธาน ทวีผล รางวัล คุรุสดุดี
ครูเสาวลักษณ์ กิจวาที รางวัลครูดีเด่น
ครูนวลนภา ศิลาอาสน์ รางวัลครูดีเยี่ยม
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,10:36   อ่าน 125 ครั้ง