โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมสถานที่ของโรงเรียน (COVID-2019)
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องเรียน
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องเรียน
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เว้นระยะห่าง
ติดป้ายตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
จัดเตรียมโรงอาหารให้นั่งเว้นระยะห่าง
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องเรียน
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เว้นระยะห่าง
ติดป้ายตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
การจัดห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
จัดเตรียมโรงอาหารให้นั่งเว้นระยะห่าง
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,11:40   อ่าน 56 ครั้ง