โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการการดูเเลในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 (COVID-2019)
นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนทำความเคารพครูเวรประจำวัน
นักเรียนเข้าสู่จุดคัดกรองของโรงเรียน
เจ้าหน้าที่คัดกรองนักเรียนทุกเช้า
นักเรียนเข้าเเถวเคารพธงชาติเว้นระยะห่าง
นักเรียนเข้าเเถวด้วยความเป็นระเบียบ
นักเรียนเดินเข้าห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบ
บรรยากาศห้องเรียนยุค (COVIC-2019)
บรรยากาศห้องเรียนยุค (COVIC-2019)
บรรยากาศห้องเรียนยุค (COVIC-2019)
บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันบรรยากาศห้องเรียนยุค (COVIC-2019)
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,10:55   อ่าน 66 ครั้ง