ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
yesการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
yesการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
yesส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒาห้องสมุดมีชีวิต
yesการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
                                                                                          enlightened
โดย นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุล ศึกษานิเทศน์ สพม.17
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,13:05   อ่าน 99 ครั้ง