ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพื่อนกันแบ่ง ปัน ปลูก
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรม โครงการเพื่อนกัน  เเบ่ง  ปัน ปลุก  โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภาเด็กเเละเยาวชน จังหวัดตราด  โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรม อบรมให้ความรู้การขยายพันธ์ุไม้  ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย  ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563    โดยมีนางลำจวน  จินดาวงษ์  ครูโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ได้กล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,09:39   อ่าน 193 ครั้ง