ผลงานโรงเรียน
รางวัลยุวเกษตรกรดีเด่นเเห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 (อ่าน 8291) 25 มิ.ย. 62
รางวัลออกเเบบเกม ออกเเบบสังคม ปี พ.ศ.2562 (อ่าน 8322) 25 มิ.ย. 62
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559 (อ่าน 8997) 20 ธ.ค. 59
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 (อ่าน 9102) 20 ธ.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558 (อ่าน 9225) 31 พ.ค. 59
รางวัลกลุ่มยุวเกษตรเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคตะวันออก ปี 2558 (อ่าน 9038) 31 พ.ค. 59
รางวัลลูกโลกสีเขียว ในระดับประเทศ ปี พ.ศ.2558 (อ่าน 8979) 31 พ.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับประเทศ ปี พ.ศ.2558 (อ่าน 9133) 31 พ.ค. 59
รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนสีขาว (อ่าน 10933) 08 ม.ค. 57
ปี ๒๕๕๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จาก สมศ. (อ่าน 10529) 08 ม.ค. 57
ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ่าน 9491) 08 ม.ค. 57
ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (อ่าน 9697) 08 ม.ค. 57
ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (อ่าน 9012) 08 ม.ค. 57
รางวัลรองชนะเลิศที่ ๓ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 8972) 08 ม.ค. 57
ปี๒๕๕๕ ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น (อ่าน 8901) 08 ม.ค. 57
ปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๒ (อ่าน 8882) 08 ม.ค. 57
ปีพ.ศ.๒๕๕๔ได้รับรางวัลชมเชย (อ่าน 8934) 08 ม.ค. 57
โรงเรียนต้นแบบในฝันรุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) (อ่าน 8263) 08 ม.ค. 57
ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปี ๒๕๕๓ (อ่าน 8318) 08 ม.ค. 57
“รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด” (อ่าน 8127) 08 ม.ค. 57
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (อ่าน 8188) 08 ม.ค. 57
สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒ (อ่าน 8188) 08 ม.ค. 57
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. (อ่าน 8160) 08 ม.ค. 57
ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 8279) 08 ม.ค. 57
ได้รับโล่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดให้เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ (อ่าน 8187) 08 ม.ค. 57
ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง (อ่าน 8191) 08 ม.ค. 57
“รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด” (อ่าน 8924) 08 ม.ค. 57