โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
ลูกจ้างประจำ

นายวันชัย เวชสิทธิ์
นายช่างไฟฟ้า ระดับ ช4

นายสายัน กูลนรา
นายช่างปูน ระดับ ช4

นายสนิท กั้งปู่
พนักงานธุรการ ระดับ ส4