ลูกจ้างประจำ

นายสายัน กูลนรา
นายช่างปูน ระดับ ช4

นายสนิท กั้งปู่
พนักงานธุรการ ระดับ ส4
เบอร์โทร : 085-227-4939