โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
79 หมู่ 8 บ้านเขาน้อย ถนนจุฬามณี-ฉางเกลือ  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 0944489914
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ครูพี่เลี้ยง

นางอรณัญธ์ พรรคพล
ธุรการโรงเรียน

นางสาวณัฐกฤตา สุทธิวารี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ